Ο Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός με τίτλο «Χορεύοντας οι λέξεις του τόπου μου» απευθύνεται σε μαθητές/-τριες όλων των τύπων των σχολείων Π/θμιας (Ε’ και Στ’ τάξεις Δημοτικού) και Β/θμιας (Γυμνάσια και Λύκεια) όλης της χώρας για το διδακτικό έτος 2020-2021. Δήλωση συμμετοχών των Σχολικών Μονάδων: μέχρι τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020.

 

Το σωματείο Ορίζοντες σε συνεργασία με την Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής Ν. Μαγνησίας προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «ΧΟΕΥΟΝΤΑΣ ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΥ» για το σχολικό έτος 2020-2021.

Στις σημερινές πολυπολιτισμικές τάξεις είναι αναγκαιότητα ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων που δημιουργούν γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα σε μαθητές με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. Το προτεινόμενο πρόγραμμα, με όχημα μία διεθνή γλώσσα, τη γλώσσα του χορού, επιχειρεί να δημιουργήσει έναν χώρο συνάντησης και συνεργασίας όλων των μαθητών του τμήματος ή της ομάδας που συμμετέχει στο πρόγραμμα. 

Ο χορός αποτελεί μέσο διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, καθώς ενσωματώνει κινητικές φόρμες που προέρχονται από τον πολιτισμό λαών της Ευρώπης και λαών από άλλες ηπείρους. Το στοιχείο αυτό αναδεικνύει την αλληλεπίδραση ανάμεσα στους πολιτισμούς και την αναγνώριση της ισοτιμίας τους, άσχετα από τον χώρο προέλευσης. Στο πλαίσιο αυτό, η μάθηση μέσω του χορού προωθεί το δικαίωμα κάθε ατόμου για ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και τη ζωή. Επίσης, ο χορός, λόγω της δυνατότητας μη λεκτικής επικοινωνίας που προωθεί, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μέσο επαφής ατόμων με διαφορετική ταυτότητα, γλώσσα, φύλο, κοινωνική τάξη και εθνική καταγωγή, ειδικά στις σύγχρονες κοινωνίες, όπου υπάρχει αναγκαιότητα ανάπτυξης της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής πράξης.

Συνδέοντας τη διαπολιτισμική εκπαίδευση με γενικές εκπαιδευτικές αρχές και αξίες, τα παιδιά από μικρή ηλικία θα μπορούσαν να έρθουν σε επαφή με τη διαφορετικότητα ως προς την εμφάνιση, τη νοοτροπία, τα ήθη, τα έθιμα, τον τρόπο ζωής, τη γλώσσα.

Οι επιμέρους στόχοι του διαγωνισμού είναι οι εξής:

Οι μαθητές/-τριες:

 • Να ερευνήσουν την προσωπική και οικογενειακή τους ιστορία, να γνωρίσουν τις ρίζες τους και να αναζητήσουν στοιχεία της ταυτότητάς τους.
 • Να ερευνήσουν πτυχές της τοπικής ιστορίας.
 • Να εξετάσεων κοινά σημεία και διαφορές ανάμεσα σε διαφορετικές παραδόσεις με επίκεντρο τον παραδοσιακό χορό και να προχωρήσουν σε συνθέσεις.
 • Να αντιληφθούν και να απολαύσουν τον πλούτο της πολυπολιτισμικής ομάδας.

Επιπλέον, επιδιώκεται:

 • Η σύσφιξη των δεσμών μεταξύ σχολείου, γονέων και τοπικής κοινωνίας, μέσα από την εμπλοκή των γονιών και του συγγενικού και κοινωνικού περίγυρου των μαθητών στο πρόγραμμα

Ο διαγωνισμός είναι πανελλαδικός και απευθύνεται σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκεκριμένα της Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού και όλων των τάξεων του Γυμνασίου και του Λυκείου. Πρόκειται για διαγωνισμό Καλών Πρακτικών που έχει ως πυρήνα τους παραδοσιακούς χορούς που σχετίζονται με τους τόπους προέλευσης των μαθητών.

Οι μαθητές/-τριες προβλέπεται να εμπλακούν σε δραστηριότητες όπως:

 • Να αναζητήσουν την ιστορία του επιθέτου τους.
 • Να σχηματίσουν το οικογενειακό τους δέντρο σε συνεργασία με τους γονείς και άλλους συγγενείς τους.
 • Να εντοπίσουν τους τόπους με τους οποίους συνδέονται, μέσα από τη διαδρομή της οικογένειάς τους στον χώρο και τον χρόνο.
 • Να συγκεντρώσουν υλικό για αυτούς τους τόπους.
 • Με αφετηρία τους παραδοσιακούς χορούς που συνδέονται με αυτούς τους τόπους, να συγκεντρώσουν υλικό για τους χορούς αυτούς και τους τόπους αυτούς.
 • Να δημιουργήσουν πολυτροπικά κείμενα με ποικίλο υλικό (π.χ. φωτογραφίες, χάρτες, φράσεις, πληροφορίες).
 • Να συνθέσουν τα κείμενά τους διαμορφώνοντας το λεύκωμα με τους χορούς της τάξης.

Σε όλη αυτή τη διαδικασία οι μαθητές/-τριες παρουσιάζουν στην ομάδα το υλικό τους, εξηγούν, αλλά και διδάσκουν οι μεν στους δε τους χορούς τους και τα τραγούδια τους, με συνοδοιπόρους τους γονείς και συγγενείς τους από τους οποίους μαθαίνουν και δανείζονται υλικό.

Οι δράσεις ολοκληρώνονται με τη διοργάνωση Φεστιβάλ για τις ομάδες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Οι ομάδες παρουσιάζουν τα λευκώματα που δημιούργησαν, διδάσκονται και χορεύουν όλοι μαζί κάποιους από τους χορούς τους.

Τα λευκώματα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά και ταχυδρομικά. Επιπλέον κάθε ομάδα, σε συνεργασία με την οργανωτική επιτροπή, πρέπει να επιλέξει 1-2 από τους χορούς και να είναι σε θέση: α) Να κάνει μία σύντομη παρουσίασή τους και β) Να τους διδάξει στις υπόλοιπες ομάδες.

Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από το Σωματείο Ορίζοντες (πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (υπεύθυνο άτομο επικοινωνίας: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΕΝΕ, natse@sch.gr τηλ. 6944654367). Επιπλέον. προσδοκάται η συνεργασία με τις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Τα μέλη (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, φορέας) της Οργανωτικής Επιτροπής είναι:

-Κουτσούμπα Μαρία, Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ στο γνωστικό αντικείμενο “Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός”

– Δημόπουλος Κων/νος PhD, ΤΕΦΑΑ(Λαογραφία-Ανθρωπολογία του Χορού)

-Τσενέ Κων/να, δ/ντρια 1ου Γυμνασίου Αυλώνα, φιλόλογος

– Χαριτωνίδης Χαρίτωνας Msc ΤΕΦΑΑ(Λαογραφία-Ανθρωπολογία του Χορού)

– Αλεξιάδη Κατερίνα, Φιλόλογος τ. Υπεύθυνη πολιτιστικών θεμάτων Ανατ. Αττικής

 

Η επιτροπή αξιολόγησης των καλών πρακτικών αποτελείται από τους:

(ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, φορέας),

-Κουτσούμπα Μαρία, Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ στο γνωστικό αντικείμενο “Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός”

– Δημόπουλος Κων/νος PhD, ΤΕΦΑΑ(Λαογραφία-Ανθρωπολογία του Χορού)

-Τσενέ Κων/να, δ/ντρια 1ου Γυμνασίου Αυλώνα, φιλόλογος

– Χαριτωνίδης Χαρίτωνας Msc ΤΕΦΑΑ(Λαογραφία-Ανθρωπολογία του Χορού)

– Αλεξιάδη Κατερίνα, Φιλόλογος τ. Υπεύθυνη πολιτιστικών θεμάτων Ανατ. Αττικής

 

Το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού προβλέπει:

α. Δήλωση συμμετοχών των Σχολικών Μονάδων: μέχρι τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020.

β. Υποβολή των δράσεων: μέχρι την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021.

γ. Αξιολόγηση μέχρι την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021.

δ. Πραγματοποίηση του Φεστιβάλ & Τελετή βράβευσης τον Απρίλιο 2021.

 

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Τα σχολεία που θα πάρουν μέρος στον διαγωνισμό καλούνται να παρουσιάσουν τη δράση τους ηλεκτρονικά όπως θα τους υποδειχθεί. Οι δράσεις που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν με κριτήρια:

 • Την ολοκληρωμένη προσέγγιση, τη δομή και συνοχή
 • Την καινοτομία και πρωτοτυπία
 • Την ανάπτυξη συνεργασίας με την εκπαιδευτική κοινότητα και την ευρύτερη κοινότητα
 • Τη διεπιστημονικότητα, τη διαθεματικότητα και την πολυτροπικότητα
 • Τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών και μαθητών
 • Τη διάρκεια της δράσης
 • Το παραχθέν υλικό στο πλαίσιο της δράσης
 • Τον αντίκτυπο στο σχολείο ή/και στην ευρύτερη κοινότητα

 

Τα ονόματα των σχολικών μονάδων που θα διακριθούν στον διαγωνισμό θα ανακοινωθούν μέσω ιστοσελίδας καθώς και η ημερομηνία της τελετής βράβευσης.

Από κάθε βαθμίδα, μετά από αξιολόγηση από την επιτροπή, θα βραβευτεί μία σχολική μονάδα  και σε όλες τις μονάδες  θα δοθεί Βεβαίωση Συμμετοχής. Η απονομή των διακρίσεων θα γίνει στη διάρκεια τελετής και τα βραβεία αφορούν σε εκπαιδευτικό / ψηφιακό υλικό.

Η συμμετοχή των σχολείων στον διαγωνισμό δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για το σχολείο.

Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους.

Ο φορέας διοργάνωσης που αναλαμβάνει τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού θα διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών. Στην ιστοσελίδα θα δημοσιευτούν τα διακριθέντα έργα. Δεν θα υπάρξουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον, από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.) και η χρήση των έργων θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Σημειώνεται ότι, όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα, ισχύουν τα αναφερόμενα  στην κείμενη νομοθεσία.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται εκτός ωρολογίου προγράμματος. Προτείνεται πάντως, κατά την κρίση των διδασκόντων, η προετοιμασία των μαθητών/-τριών για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό κατά τη διδασκαλία μαθημάτων όπως: Γλώσσα, Εικαστικά, Ευέλικτη Ζώνη, Φυσική Αγωγή, Ερευνητική Εργασία, καθώς η διδασκαλία των επιμέρους αυτών γνωστικών αντικειμένων, μέσα από την όλη διαδικασία, εμπλουτίζεται και διευρύνεται με τρόπο δημιουργικό, σύμφωνα με τους στόχους που τίθενται στο Πρόγραμμα Σπουδών.

Προβλέπονται διαδικασίες αποτίμησής του διαγωνισμού.

Διοργάνωση: Σωματείο Ορίζοντες

Web: www.horizontes4all.org

E-mail: info@horizontes4all.org

Τηλ: 6944654367

 

Η αίτηση για τον διαγωνισμό: