Τι είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου; Πώς δημιουργείται; Ποιες είναι οι επιπτώσεις του στην καθημερινή ζωή μας; Πώς μπορεί να αντιμετωπισθεί;

Επιμέλεια: Μαρία Τόλη, Μαθηματικός

 

Την Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2020, οι μαθητές της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων μας είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για ένα από τα σημαντικότερα φαινόμενα, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, μέσω της δικτυακής ομιλίας που παρέθεσε ο κ. Κυριάκος Κυριακούλης, Γενικός Διευθυντής των Εκπαιδευτηρίων μας. Συγκεκριμένα, έγινε παρουσίαση και ανάλυση των παραγόντων που συμβάλλουν στη δημιουργία του φαινομένου, των συνεπειών αυτού, των απαραίτητων μέτρων που πρέπει  να ληφθούν καθώς και των ενεργειών που είναι αναγκαίες να πραγματοποιηθούν, προκειμένου να υπάρξει το συντομότερο δυνατό αντιστροφή του φαινομένου.

Η καύση ορυκτών καυσίμων, όπως το κάρβουνο, το πετρέλαιο, η βενζίνη κ.ά., παράγουν διοξείδιο του άνθρακα. Επίσης, το μεθάνιο που παράγεται από τα βοοειδή, των οποίων ο πληθυσμός έχει αυξηθεί πολύ λόγω υπερκατανάλωσης κόκκινου κρέατος, τα φθοριούχα αέρια των κλιματιστικών, τα οξείδια του αζώτου κ.ά., είναι κάποιοι από τους παράγοντες που συμβάλλουν στη δημιουργία του φαινομένου.

Οι συνέπειες του φαινομένου επηρεάζουν το κλίμα, τον τρόπο ζωής μας, την υγεία μας, την εργασία μας και το ίδιο το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Η αύξηση της θερμοκρασίας φέρνει ερήμωση περιοχών, αύξηση βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων.

Στο τέλος της παρουσίασης, οι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα ερωτηματολόγιο που αφορούσε το «κλιματικό χάος». Ήταν μια διαφορετική παρουσίαση που τους έφερε μπροστά στην πραγματικότητα και τη θέση που πρέπει να κρατά ένας υπεύθυνος και σωστά σκεπτόμενος πολίτης.

Φωτογραφίες