Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2019, στο πλαίσιο της Ζώνης Ευέλικτων Δράσεων (Ζ.Ε.Δ.), οι μαθήτριες και οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου συνομίλησαν με τον κ. Αγαπητό Ξάνθη, Αρχιτέκτονα και Προϊστάμενο της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού.

Επιμέλεια: Ιωάννα Ροδίτη, Φιλόλογος και Μαρία Τόλη, Μαθηματικός

 

Ο κ. Ξάνθης παρουσίασε την έννοια του τουρισμού ως συνάρτηση των 5 Π- Πολιτισμού, Παιδείας, Περιβάλλοντος, Ποιότητας και Πολιτικής. Επιπλέον, έθιξε το ζήτημα του υπερτουρισμού στην Ελλάδα και των κινδύνων που ελλοχεύουν, υπογράμμισε την αναγκαιότητα αναδιαμόρφωσης του τουριστικού προϊόντος στον τόπο μας, έθεσε τους άξονες που συνιστούν την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη και ανέδειξε τις βασικότερες μορφές εναλλακτικού τουρισμού.

Σύμφωνα με τον ίδιο, o τουρισμός είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που κρύβει όλα τα στοιχεία της εναλλακτικής πρότασης και στη Ρόδο, στον τόπο του ήλιου και του φωτός, αυτά τα διαθέτουμε με τον ιδανικότερο τρόπο. Γι΄ αυτό και οφείλουμε να τα προτείνουμε!

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Αγαπητό Ξάνθη για την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και ενημερωτική εισήγησή του.

Φωτογραφίες