Πώς δημιουργήθηκε μια από τις πιο γνωστές ελληνικές λέξεις;

Επιμέλεια: Αλέξανδρος Κατσαράς, Φιλόλογος

 

Η λέξη σπίτι προέρχεται από τις λατινικές λέξεις hospes που σήμαινε τον φιλοξενούμενο και hospitium που σήμαινε τη φιλοξενία και τον ξενώνα που μένουν οι φιλοξενούμενοι. Στην ελληνιστική κοινή δημιουργήθηκε ο τύπος οσπίτιον που εξελίχθηκε στο σημερινό σπίτι. Εκτός από την ελληνική, η πορεία των λατινικών λέξεων hospes και hospitium άφησε τα ίχνη της και στις άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες, μιας και οδήγησε στη δημιουργία των γνωστών λέξεων hotel = το ξενοδοχείο και hospital = το νοσοκομείο.