Ποια είναι ακριβώς η σημασία του επιθέτου «νηφάλιος»;

Επιμέλεια: Αλέξανδρος Κατσαράς, Φιλόλογος

 

Η λέξη «νηφάλιος» αναφέρεται σε άνθρωπο που έχει πνευματική διαύγεια, ηρεμία και σύνεση. Παράγεται από το αρχαίο ρήμα νήφω, που σήμαινε «είμαι εγκρατής στο κρασί». Έτσι, η αρχική σημασία της λέξης ήταν «αυτός που δεν είχε πιει», «ο ξεμέθυστος», άρα αυτός που ήταν σε θέση να σκεφτεί, ο έχων καθαρή σκέψη. Στην αρχαιότητα υπήρχε κι ο «νηφάλιος κρατήρ», ένα αγγείο που περιείχε υγρό το οποίο δεν ήταν αναμεμιγμένο με κρασί.