Οι μαθητές της Στ’ Δημοτικού των Εκπαιδευτηρίων μας, αφού ολοκλήρωσαν επιτυχώς την ύλη τους, οργάνωσαν δύο διαπολιτισμικές συναντήσεις.

Επιμέλεια: Γιούλα Ρούσσου, Καθηγήτρια Γαλλικών & Χρυσάνθη Μυλωνοπούλου, Καθηγήτρια Γερμανικών

 

Οι μεν μαθητές των Γαλλικών κάλεσαν τους συμμαθητές τους από τα Γερμανικά σε ένα πικ-νικ στον βιόκηπο του σχολείου μας. Συνεργάστηκαν, μοίρασαν ρόλους και έκαναν πρόσκληση στα Γαλλικά.

Οι δε μαθητές των Γερμανικών προσκάλεσαν τους συμμαθητές τους από τα Γαλλικά, για να φτιάξουν βάφλες μαζί για πρώτη φορά με επίσημη πρόσκληση.

Ήταν μια ευκαιρία για να κάνουν όλοι οι μαθητές επανάληψη το λεξιλόγιο που διδάχτηκαν (φαγητά, πρόσκληση), να συνεργαστούν, να παρουσιάσουν στους συμμαθητές τους τις γνώσεις τους και στοιχεία από τον πολιτισμό της γλώσσας που μαθαίνουν με σεβασμό στη διαφορετικότητα.

 

Βίντεο

 

Φωτογραφίες