Η έγκαιρη ενημέρωση και πρόληψη συμβάλλουν στην καλύτερη δυνατή ασφάλειά μας σε επικίνδυνες συνθήκες. Οι μαθητές όλων των βαθμίδων των Εκπαιδευτηρίων μας, αφού ενημερώθηκαν σχετικά, πραγματοποίησαν άσκηση ετοιμότητας σε περίπτωση σεισμού, την Τρίτη 30 Ιανουαρίου.

Σε ποιες ενέργειες προβαίνουν λοιπόν οι μαθητές κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το τέλος του σεισμού;

Ενέργειες μαθητών κατά τη διάρκεια του σεισμού

  • Καλύπτονται αμέσως κάτω από τα θρανία τους, κρατώντας με το χέρι τους το πόδι του θρανίου, εάν την ώρα του σεισμού βρίσκονται μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας.
  • Προφυλάσσονται καταλλήλως ανάλογα με τη θέση που βρίσκονται την ώρα του σεισμού (π.χ. διάδρομο, τουαλέτα), σύμφωνα με την οδηγία «Μένω στον χώρο που βρίσκομαι, Σκύβω, Καλύπτομαι, Κρατιέμαι», εάν δεν βρίσκονται σε αίθουσα διδασκαλίας. Εάν στον χώρο που βρίσκονται δεν υπάρχει γερό, ξύλινο τραπέζι ή γραφείο για να καλυφθούν, τότε γονατίζουν στο μέσο του χώρου, όσο το δυνατόν μακριά από επικινδυνότητες, και καλύπτουν το κεφάλι και τον αυχένα με τα χέρια τους.
  • Παραμένουν προφυλαγμένοι για όσο χρόνο διαρκεί ο σεισμός.
  • Παραμένουν στον αύλιο χώρο, μακριά από τις όψεις του κτηρίου, εάν βρίσκονται στο προαύλιο κατά τη διάρκεια της σεισμικής δόνησης.

Ενέργειες μαθητών μετά τον σεισμό

  • Μετά το τέλος της σεισμικής δόνησης, βγαίνουν από τα θρανία κάτω από τα οποία είχαν προφυλαχθεί και προετοιμάζονται για την εκκένωση της αίθουσάς τους, σύμφωνα με τις οδηγίες του εκπαιδευτικού τους.
  • Εκκενώνουν το σχολικό κτήριο, σύμφωνα με το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του Σχολείου, χωρίς να τρέχουν, γρήγορα και με τάξη.
  • Συγκεντρώνονται ανά τμήμα στον χώρο καταφυγής και βοηθούν τον εκπαιδευτικό τους να ολοκληρώσει την καταμέτρησή τους.
  • Παραμένουν στον χώρο καταφυγής, δηλαδή στο προκαθορισμένο σημείο συγκέντρωσης του προαύλιου του Σχολείου, έως ότου παραληφθούν από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους, σε περίπτωση που ανακοινωθεί απόφαση διακοπής της λειτουργίας του Σχολείου.
  • Εάν οι μαθητές βρεθούν μόνοι τους την ώρα του σεισμού σε χώρο εντός του σχολικού κτηρίου αλλά εκτός αίθουσας διδασκαλίας (π.χ. σε διάδρομο ή στην τουαλέτα), τότε προφυλάσσονται καταλλήλως ανάλογα με τον χώρο στον οποίο βρίσκονται την ώρα του σεισμού. Εκκενώνουν το σχολικό κτήριο μετά το πέρας της σεισμικής δόνησης σύμφωνα με το Σχέδιο του Σχολείου, δηλαδή κατευθύνονται στο προκαθορισμένο σημείο συγκέντρωσης του προαύλιου του Σχολείου, όπου συναντούν το τμήμα τους.
  • Εάν κατά τη διάρκεια της εκκένωσης του κτηρίου εκδηλωθεί νέα σεισμική δόνηση, τότε σταματά αμέσως η διαδικασία εκκένωσης και οι μαθητές προφυλάσσονται καταλλήλως στη θέση που βρίσκονται (αίθουσα, κλιμακοστάσιο, διάδρομο κ.ά.), σύμφωνα πάντοτε με την οδηγία «Μένω στον χώρο που βρίσκομαι, Σκύβω, Καλύπτομαι, Κρατιέμαι». Μετά το πέρας και του σεισμού αυτού, συνεχίζουν κανονικά την εκκένωση του σχολικού κτηρίου από το σημείο στο οποίο βρίσκονται.

Για περισσότερες πληροφορίες προστασίας, συμβουλευόμαστε τις συνημμένες οδηγίες του Οργανισµού Αντισεισµικού Σχεδιασµού και Προστασίας: