Τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» μετά από πολλαπλές αξιολογήσεις  όλα αυτά τα χρόνια από το Cambridge Assessment, που είναι παγκοσμίως ο μοναδικός φορέας διεξαγωγής και προώθησης των εξετάσεων του Πανεπιστημίου του Cambridge  σε όλα τα επίπεδα στην Αγγλική Γλώσσα, τιμήθηκαν με τη Διεθνή Αναγνώριση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ».  

Πρόκειται για μια ιδιαίτερη σημαντική διάκριση που έχει απονεμηθεί σε ελάχιστα εκπαιδευτικά κέντρα ανά τον κόσμο, τα οποία ως Κέντρα Προετοιμασίας των Εξετάσεων του Πανεπιστημίου του Cambridge έχουν πετύχει διαχρονικά αξιόλογα μαθησιακά αποτελέσματα.

Η απονομή της διάκρισης αυτής πραγματοποιήθηκε από τον Σύμβουλο του Πανεπιστημίου του κ. Steven John Taylor στις καθηγήτριες και τους καθηγητές του Αγγλικού Τμήματος των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ».

Επισημαίνεται ότι στα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» η ξενόγλωσση εκπαίδευση ξεκινά από το Νηπιαγωγείο και εκτείνεται μέχρι το Λύκειο, μέσω της εφαρμογής ενός ενιαίου προγράμματος. Η εντατική διδασκαλία των ξένων γλωσσών (Αγγλικών, Γερμανικών και Γαλλικών) σε επίπεδα, αποβλέπει στο να επιτύχουν οι μαθητές και οι μαθήτριες άνεση στην κατανόηση και χρήση των ξένων γλωσσών και στην απόκτηση πιστοποιήσεων. Πιο συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές και τις μαθήτριες να πάρουν μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης που διεξάγονται από διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς. Αξίζει να επισημανθεί ότι τα ποσοστά επιτυχίας των μαθητών των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» στις εξετάσεις γλωσσομάθειας όλα αυτά τα χρόνια είναι ιδιαίτερα υψηλά.

Η Διεύθυνση των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» συγχαίρει θερμά τους εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών για την ιδιαίτερα υψηλή διεθνή διάκριση που απέσπασαν.  Η διάκριση αυτή καταδεικνύει για άλλη μια φορά το υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό έργο που παράγεται διαχρονικά στα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ».