Την Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε το 1o Master Experimenter, ένας ενδοσχολικός διαγωνισμός Φυσικής για τις μαθήτριες και τους μαθητές της Ε΄και Στ΄ τάξης Δημοτικού των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ».

Επιμέλεια: Βάσω Πίνδη και Σταύρος Ζαφειρίου, Εκπαιδευτικοί

 

Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης του διαγωνισμού, οι 11 ομάδες που αποτελούνται από μαθητές της Ε’ και ΣΤ΄ τάξης πραγματοποίησαν ένα πείραμα που αρχικά είχαν παρακολουθήσει. Οι μαθητές της Β΄ Λυκείου της Θετικής κατεύθυνσης των Εκπαιδευτηρίων ανέλαβαν να διδάξουν τους μικρότερους και να τους καθοδηγήσουν, έτσι ώστε να προετοιμαστούν για τη δεύτερη  φάση του Master Experimenter.

Στη δεύτερη φάση, οι μικροί πειραματιστές, ακολουθώντας τα βήματα της επιστημονικής μεθόδου της έρευνας, διατύπωσαν υποθέσεις, επέλεξαν τα κατάλληλα υλικά, μέσα από πλήθος υλικών, εκτέλεσαν την πειραματική διαδικασία σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες, έκαναν μετρήσεις με τα κατάλληλα όργανα, σχεδίασαν γραφήματα, ερμήνευσαν, διατύπωσαν συμπεράσματα και απάντησαν σε ερωτήσεις ανασκόπησης σε σχέση με το φαινόμενο που παρατήρησαν. Οι μαθητές της Β΄ Λυκείου αξιολόγησαν τα αποτελέσματα των ομάδων, αναλαμβάνοντας τον ρόλο των βαθμολογητών.

Τόσο κατά την προετοιμασία, όσο και κατά τη διάρκεια του Master Experimenter, οι μαθητές των δύο μεγαλύτερων τάξεων του Δημοτικού των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν σε επίπεδο ομάδας για την ολοκλήρωση μιας ερευνητικής εργασίας, όσο και με τους μαθητές της Β΄ Λυκείου, έτσι ώστε να επωφεληθούν από την εμπειρία τους στην εκτέλεση πειραμάτων. Οι μαθητές συμμετείχαν με αμείωτο ενδιαφέρον στον διαγωνισμό παρουσιάζοντας τα πειράματά τους και στηρίζοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο νέες ιδέες που λαμβάνουν χώρα στα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ».

Φωτογραφίες