Αξιοποιώντας τη χρήση νέων τεχνολογιών, οι μαθητές της Α’ τάξης του Λυκείου, του τμήματος C2, δημιούργησαν τα δικά τους podcasts στο πλαίσιο του μαθήματος των Αγγλικών.

Επιμέλεια: Τίνα Νικολού, Καθηγήτρια Αγγλικών M.Sc.

 

Οι μαθητές της Α’ Λυκείου του τμήματος C2 δημιούργησαν τα δικά τους podcasts στο πλαίσιο του μαθήματος των Αγγλικών. Οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να γίνουν παραγωγοί καθώς και καταναλωτές του περιεχομένου του ψηφιακού υλικού. Η χρήση και η δημιουργία των podcasts από τους ίδιους τους μαθητές αύξησε το ενδιαφέρον των μαθητών και την εμπλοκή τους στο περιεχόμενο του μαθήματος.

Η τεχνολογία του ψηφιακού εργαλείου podcasting βασίζεται στη φιλοσοφία ότι οι μαθητές πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της μάθησης. Η διαδικασία δημιουργίας ενός podcast είναι ευχάριστη, το περιεχόμενο ταιριάζει στην υπάρχουσα γνώση, βασίζεται στη λύση συγκεκριμένου προβλήματος και είναι αυθεντικό.

Τα podcasts των μαθητών έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα podbean.com που δημιούργησε η εκπαιδευτικός για τις ανάγκες του μαθήματος.

http://tnikolou.podbean.com/e/visitjapanasaholidaydestination/

https://tnikolou.podbean.com/e/visit-new-york-as-a-holiday-destination/ 

https://tnikolou.podbean.com/e/visit-mykonos-as-a-holiday-destination/

Φωτογραφίες