Το ΜΑΤΗ club είναι ένα διασκεδαστικό εργαστήριο μαθηματικών χωρίς μαθηματικά. Μέσα από παιχνίδια, δραστηριότητες και κατασκευές οι μαθητές καλλιεργούν την αλγοριθμική, την αναλυτική, την αφαιρετική, τη συνθετική και τη στρατηγική σκέψη και ασφαλώς τη φιλομάθεια. Το ΜΑΤΗ club παρέχει ένα ελκυστικό πρόγραμμα μαθηματικών σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου όλων των επιπέδων ικανότητας, προκειμένου να οικοδομηθεί η αυτοπεποίθηση και να βελτιωθεί η στάση απέναντι στα μαθηματικά και την επίλυση προβλημάτων.

Κάθε Σάββατο 11:30 – 13:00

Υπεύθυνοι Σχεδιασμού Δραστηριοτήτων: Φωτεινή Βεργούλλη, Αργύρης Γαμβρέλλης, Μαθηματικοί