Το Νηπιαγωγείο στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεταλούδων Ρόδου

09-11-2018 09:00 - 11:30

Την Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2018 στις 09:00-11:30 π.μ., τα τμήματα του Νηπιαγωγείου θα επισκεφθούν το Κ.Π.Ε. Πεταλούδων, προκειμένου να πραγματοποιήσουν εκπαιδευτικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα με τίτλο «Ο βιότοπος της κοιλάδας των πεταλούδων».