Πρόγραμμα γνωριμίας για μαθητές Α’ Λυκείου

04-09-2018 - 06-09-2018 All day

4, 5, 6 Σεπτεμβρίου, 10:00-12:00.

Η παρουσία είναι προαιρετική.