Ενημέρωση γονέων Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου (Β’ ομάδα)

08-12-2021 17:30 - 21:00

Την Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2021 θα πραγματοποιηθεί η ενημέρωση για τη δεύτερη ομάδα γονέων, οι οποίοι θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα για τις σχετικές λεπτομέρειες.