Ενημέρωση γονέων Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου (Β’ ομάδα)

20-10-2021 17:00 - 27-10-2021 21:00

Την Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου Φεβρουαρίου 2021 θα πραγματοποιηθεί η ενημέρωση για την πρώτη ομάδα γονέων, οι οποίοι θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα για τις σχετικές λεπτομέρειες.