Ενημέρωση γονέων Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου (Β’ ομάδα)

21-10-2020 17:30 - 21:00

Την Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2020 θα πραγματοποιηθεί η ενημέρωση για τη δεύτερη ομάδα γονέων, οι οποίοι θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα τις προσεχείς ημέρες για τις σχετικές λεπτομέρειες της συνάντησης.