Ενημέρωση γονέων Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου (Β’ ομάδα)

23-10-2019 17:00 - 21:00

Την Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2019 θα πραγματοποιηθεί η ενημέρωση για τη δεύτερη ομάδα γονέων, οι οποίοι θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα τις προσεχείς ημέρες για τις σχετικές λεπτομέρειες της συνάντησης.