Ενημέρωση γονέων Γυμνασίου, Λυκείου (Γ’ ομάδα)

15-02-2020 17:30 - 19-02-2020 20:30

Την Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2019 θα πραγματοποιηθεί η ενημέρωση για την τρίτη ομάδα γονέων, οι οποίοι θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα τις προσεχείς ημέρες για τις σχετικές λεπτομέρειες της συνάντησης.