Ενημέρωση γονέων Γυμνασίου, Α’ & Β’ Λυκείου (B’ ομάδα)

10-04-2024 17:30 - 21:00

Την Τετάρτη, 10 Απριλίου 2024 θα πραγματοποιηθεί η ενημέρωση για τη δεύτερη ομάδα γονέων, οι οποίοι θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα για τις σχετικές λεπτομέρειες.