Ενημέρωση γονέων Γυμνασίου, Α’ & Β’ Λυκείου (B’ ομάδα)

07-02-2024 17:30 - 21:00

Την Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου 2024 θα πραγματοποιηθεί η ενημέρωση για τη δεύτερη ομάδα γονέων, οι οποίοι θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα για τις σχετικές λεπτομέρειες.