Ενημέρωση γονέων Γυμνασίου, Α’ & Β’ Λυκείου (Α’ ομάδα)

01-11-2023 17:30 - 21:00

Την Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2023 θα πραγματοποιηθεί η ενημέρωση για την πρώτη ομάδα γονέων, οι οποίοι θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα για τις σχετικές λεπτομέρειες.