Ενημέρωση γονέων Γυμνασίου, Α’ & Β’ Λυκείου (Β’ ομάδα)

08-02-2023 17:00 - 21:00

Την Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2023 θα πραγματοποιηθεί η ενημέρωση για τη δεύτερη ομάδα γονέων, οι οποίοι θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα για τις σχετικές λεπτομέρειες.