Ενημέρωση γονέων Γυμνασίου, Α’ & Β’ Λυκείου (Α’ ομάδα)

02-11-2022 17:00 - 21:00

Την Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2022 θα πραγματοποιηθεί η ενημέρωση για την πρώτη ομάδα γονέων, οι οποίοι θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα για τις σχετικές λεπτομέρειες.