Ενημέρωση γονέων Γυμνασίου, Α’ & Β’ Λυκείου (Β’ ομάδα)

09-11-2022 17:00 - 21:00

Την Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2022 θα πραγματοποιηθεί η ενημέρωση για τη δεύτερη ομάδα γονέων, οι οποίοι θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα για τις σχετικές λεπτομέρειες.