Εκπαιδευτική εκδρομή της Α’ και Β’ Δημοτικού στο Κ.Π.Ε. Πεταλούδων

13-11-2018 All day

Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018.

Ώρα: 8:30-13:30

Οι τάξεις Α΄ και Β’ Δημοτικού θα πραγματοποιήσουν ολοήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Κοιλάδα των Πεταλούδων, όπου θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα του Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεταλούδων Ρόδου με τίτλο «Ο βιότοπος της Κοιλάδας των Πεταλούδων – κύκλος ζωής – οικοσύστημα – απειλές».