Αγιασμός

13-09-2021 10:00 - 11:00

Ο Αγιασμός θα πραγματοποιηθεί στις 10:00 σε ειδικά διαμορφωμένες συνθήκες. Μπορείτε να τον παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση στον σύνδεσμο:

Ζωντανή μετάδοση Αγιασμού