Έναρξη σχολικών μαθημάτων

08-01-2019 All day

Τα σχολικά μαθήματα για όλες τις βαθμίδες θα ξεκινήσουν την Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2019.