Τι ορίζεται ως «αφηρημένη τέχνη» και ποια είναι μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά της; Τι σχέση έχει με τη φωτογραφία; Οι μαθητές της ΣΤ’ Δημοτικού των Εκπαιδευτηρίων μας εκπαιδεύτηκαν σε ένα βιωματικό μάθημα τέχνης, αποκομίζοντας πολύτιμες εμπειρίες!

Επιμέλεια: Ρένα Ορφανού, Εκπαιδευτικός Θεατρικής Αγωγής

 

Με τον όρο «αφηρημένη τέχνη» αναφερόμαστε σε ένα μοντέρνο κίνημα των εικαστικών τεχνών, σύμφωνα με το οποίο αποκλείεται οποιαδήποτε αναφορά στην εξωτερική φυσική πραγματικότητα. Τα έργα της «αφηρημένης τέχνης» περιγράψουν την πραγματικότητα, όχι όμως μέσω της μίμησης ή της πιστής αναπαράστασης των εξωτερικών χαρακτηριστικών της, αλλά με έναν αντισυμβατικό και αφηρημένο τρόπο μέσω των αμετάβλητων εγγενών ιδιοτήτων της.

Μάλιστα, σημαντική ήταν και η επίδραση της φωτογραφίας στην ανάπτυξη της αφηρημένης τέχνης, καθώς κατέστησε σε έναν βαθμό περιττή την πιστή αντιγραφή των αντικειμένων στις υπόλοιπες εικαστικές τέχνες.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της ΣΤ’ Δημοτικού των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», στο πλαίσιο του μαθήματος των Τεχνών, επισκέφθηκαν την Έκθεση αφηρημένης τέχνης του «Miko» στην οπλοθήκη Ντεμιγύ την Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2021.

Σκοπός της επίσκεψής μας είναι να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με τα έργα του καλλιτέχνη, εκπρόσωπο της αφαίρεσης, για να κατανοήσουν την έννοια «αφηρημένη τέχνη» και να δημιουργήσουν οι ίδιοι αφηρημένα έργα, δεδομένου ότι βρίσκονται σε αναπτυξιακό στάδιο και μπορούν να εντρυφήσουν σε αυτές τις έννοιες.

Οι μαθητές μας εκπαιδεύτηκαν σε ένα βιωματικό μάθημα τέχνης, αποκομίζοντας πολύτιμες εμπειρίες!

Φωτογραφίες