Ο Γενικός Διευθυντής των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», κ. Κυριάκος Κυριακούλης, μίλησε στην εφημερίδα «Η Ροδιακή» για την προσφορά των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» στην εκπαίδευση του τόπου μας, για τη φιλοσοφία τους, τα προγράμματα σπουδών κ.ά. Παράλληλα, ο κ. Κυριακούλης τοποθετήθηκε και στο κομμάτι της εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού συστήματος στη χώρα μας γενικότερα. 

 

Πόσα χρόνια λειτουργούν τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» και τι πιστεύετε ότι έχουν προσφέρει στην εκπαίδευση του τόπου μας;

Τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» ξεκίνησαν τη λειτουργία τους τον Σεπτέμβριο του σχολικού έτους 2003-2004. Τότε λειτούργησε το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και οι δύο πρώτες τάξεις του Λυκείου. Την επόμενη σχολική χρονιά λειτούργησε και η Γ΄ τάξη του Λυκείου. Το Νηπιαγωγείο ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Σεπτέμβριο του 2007. Το 2010 εγκαινιάστηκε το αθλητικό κέντρο «ΡΟΔΙΩΝ ΑΘΛΗΣΙΣ».

Σήμερα, η «Εκπαιδευτήρια Δωδεκανήσου Α.Ε.» περιλαμβάνει τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» (με Παιδικό Σταθμό, Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο), το αθλητικό και πολιτιστικό κέντρο «ΡΟΔΙΩΝ άθλησις», τα εκπαιδευτικά κέντρα «ΡΟΔΙΩΝ μάθησις», τα καλοκαιρινά προγράμματα «Summer School ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», το κέντρο ψυχολογικής στήριξης και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών «ΡΟΔΙΩΝ ανάδρασις», ένα Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2, το μουσικό ωδείο «ΡΟΔΙΩΝ ωδείο» και τη «Δωδεκανησιακή Εταιρεία Υπηρεσιών και Εμπορίου Ο.Ε.» (που περιλαμβάνει το βιβλιοπωλείο «pergOLA» και το εστιατόριο – κυλικείο «Restpoint»).

Τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» έχουν κατορθώσει – μέσα στα χρόνια της λειτουργίας τους – να υλοποιήσουν καινοτόμες δράσεις, να αναλάβουν σημαντικές πρωτοβουλίες και να δώσουν υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στους μαθητές και τις μαθήτριες που το εμπιστεύτηκαν. Αποτελούν ένα πρότυπο καινοτόμου δράσης και οργάνωσης καθώς και έναν ποιοτικό εκπαιδευτικό οργανισμό. Μπορούν να προσαρμόζονται στις διαφορετικές ανάγκες κάθε παιδιού για να αναπτύξουν τις δυνατότητές του στο μέγιστο βαθμό.

Μιλήστε μας για τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» και τη φιλοσοφία τους…

Τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» επιδιώκουν να υποστηρίξουν την εκπαιδευτική πορεία των μαθητών από τη νηπιακή ηλικία έως την εφηβεία, σε ένα ασφαλές και φιλικό περιβάλλον αποδοχής και φροντίδας.

Αποβλέπουν στην καλλιέργεια υπεύθυνων, ηθικά ακέραιων, ενεργών και κριτικά σκεπτόμενων προσωπικοτήτων, ατόμων εφοδιασμένων με συνεκτικό και επαρκές σώμα γνώσεων, με ανεπτυγμένες ικανότητες και καλλιεργημένες στάσεις, που να είναι κατάλληλα προετοιμασμένα να ζήσουν στο αυριανό ελληνικό και διεθνές περιβάλλον.

Έχουν ένα σαφή προσανατολισμό και μια απόλυτη επικέντρωση προς τη μάθηση. Η μάθηση δεν περιορίζεται στην οικοδόμηση βασικών γνώσεων και την ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων που αφορούν μόνο το τυπικό σχολικό περιβάλλον, αλλά επεκτείνονται και σε αυτές που αφορούν στην καθημερινή εμπειρία ζωής. Επιδιώκεται η ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να εφαρμόζουν τις γνώσεις που απέκτησαν, ώστε να αναλύουν, να συλλογίζονται και να επικοινωνούν αποτελεσματικά όταν διατυπώνουν, επιλύουν και ερμηνεύουν προβλήματα της καθημερινής ζωής.

Τι προγράμματα σπουδών προσφέρουν τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ»; 

Το πρόγραμμα σπουδών των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» σχεδιάστηκε σε δύο ζώνες ώστε να μπορεί να καλύπτει τις ιδιαίτερες προτιμήσεις και ενδιαφέροντα των μαθητών. Η πρώτη ζώνη περιλαμβάνει το «Εμπλουτισμένο Βασικό Πρόγραμμα», ενώ η δεύτερη ζώνη, το «Επιμορφωτικό Πρόγραμμα», με δραστηριότητες που συμπληρώνουν τη γνωστική, συναισθηματική και σωματική ανάπτυξη του μαθητή.

Το «Εμπλουτισμένο Βασικό Πρόγραμμα», περιλαμβάνει το κρατικό αναλυτικό πρόγραμμα εμπλουτισμένο με τα ακόλουθα ενδεικτικά πρόσθετα προγράμματα που έχουν εκπονήσει και αναπτύξει οι εκπαιδευτικοί των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ»:

(α) Πρόγραμμα Λογοτεχνίας «Διασκεδάζω να διαβάζω»: αφορά μαθητές δημοτικού (Α-ΣΤ τάξεων) και μέσω αυτού επιδιώκεται η επαφή του παιδιού με καταξιωμένα από άποψη αισθητική κείμενα κυρίως της ελληνικής έντεχνης και λαϊκής λογοτεχνίας, η εξοικείωσή του με το εξωσχολικό βιβλίο και η ενθάρρυνσή του να αναπτύξει τη δημιουργική του φαντασία.

(β) Πρόγραμμα Διαχρονικότητας Ελληνικής Γλώσσας: «τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική: από τον Όμηρο μέχρι σήμερα»: αφορά μαθητές δημοτικού (Ε-ΣΤ τάξεων) και μέσω αυτού επιδιώκεται να εξοικειωθούν οι μαθητές με κείμενα παλαιότερων μορφών της ελληνικής γλώσσας, να αποκτήσουν βαθύτερη γνώση της ελληνικής γλώσσας και να συνειδητοποιήσουν τη διαχρονικότητα της ελληνικής γλώσσας.

(γ) «Πρόγραμμα Ξένων Γλωσσών» (Αγγλικά – Γερμανικά – Γαλλικά): ξεκινά από το Νηπιαγωγείο και ολοκληρώνεται στο Λύκειο. Η εντατική διδασκαλία των ξένων γλωσσών αποβλέπει τόσο στο να επιτύχουν οι μαθητές άνεση στην κατανόηση και χρήση των ξένων γλωσσών, όσο και στην προετοιμασία των μαθητών για την απόκτηση των κατάλληλων διπλωμάτων πιστοποίησης. Η ολοκληρωμένη εκπαίδευση των μαθητών στις ξένες γλώσσες απαιτεί τη συχνή επαφή τους με αυτές, σε πραγματικές επικοινωνιακές καταστάσεις.

(δ) «Πρόγραμμα Πληροφορικής»: ξεκινά από το Νηπιαγωγείο και ολοκληρώνεται στο Λύκειο. Η διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής αποσκοπεί στην κατανόηση βασικών εννοιών και στην απόκτηση διαχρονικών γνώσεων για την πληροφορική, στην ανάπτυξη διαχρονικών δεξιοτήτων χρήσης του υπολογιστή ως εργαλείου έρευνας και εκμάθησης, στην καλλιέργεια δεξιοτήτων μεθοδολογικού χαρακτήρα (έκφραση και διερεύνηση ιδεών, δημιουργικότητα, διαθεματική προσέγγιση της γνώσης), στην καλλιέργεια δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου (κριτική και αναλυτική σκέψη, συνθετική ικανότητα) και την απόκτηση ευρύτερης παιδείας και κουλτούρας στην Πληροφορική.

(ε) «Πρόγραμμα θεατρικής αγωγής»: αφορά μαθητές δημοτικού (Α-ΣΤ τάξεων) και έχει ως σκοπούς: (1) να αναδείξει τη δημιουργικότητα και τη φαντασία του παιδιού, να αναπτύξει το ψυχικό του δυναμικό και να καλλιεργήσει τις κλίσεις και δεξιότητές του, (2) να βοηθήσει τη γνωριμία του παιδιού με τον εαυτό του και με το περιβάλλον, καθώς και την τοποθέτησή του σε σχέση με τον άλλο και στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης και να προωθήσει τη συνεργασία και τη συνύπαρξη ατόμων με και χωρίς ειδικές ανάγκες, (3) να οδηγήσει τον μαθητή στην εμβάθυνση των ανθρώπινων προβλημάτων και των σχέσεων μέσα από τη δραματοποίηση και τη διαδικασία της δημιουργίας των ρόλων (χαρακτήρες), (4) να βοηθήσει τη γνωριμία του μαθητή με τον κόσμο της Τέχνης, την αισθητική καλλιέργεια του, έτσι ώστε να γίνει ένας καλός θεατής και (5) να βοηθήσει το παιδί στη διεύρυνση των πολιτιστικών του οριζόντων, στη διαμόρφωση στάσεων και αισθητικών ικανοτήτων απέναντι στο πολιτισμικό γίγνεσθαι μέσα από την επαφή του με τα καλλιτεχνικά δημιουργήματα και πολιτιστικά επιτεύγματα τόσο της χώρας του όσο και των άλλων χωρών.

(στ) Πρόγραμμα «Ζώνη Εναλλακτικής Εκπαίδευσης»: αφορά μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου και στοχεύει να δοθεί η ευκαιρία στους μαθητές να ασχοληθούν με θέματα που είναι κοντά στα ενδιαφέροντά τους. Οι μαθητές μαθαίνουν να καλλιεργούν τα ταλέντα τους, να αναπτύξουν δεξιότητες και να δημιουργούν σε συνεργασία με τους συμμαθητές και τους εκπαιδευτικούς τους. Ειδικότερα, λειτουργούν αφενός όμιλοι με ακαδημαϊκό προσανατολισμό (όπως, Αρχαίων Ελληνικών, ρητορικής και τέχνης του επιχειρήματος, αστρονομίας, μαθηματικών, ρομποτικής, κυβερνοχώρου, οικολογίας) και αφετέρου όμιλοι με πολιτιστικό προσανατολισμό (όπως κινηματογράφου, μουσικής, μαγειρικής, φωτογραφίας, δημοσιογραφίας, θεάτρου, επιβίωσης).

(ζ) Πρόγραμμα «Πειραματικές δραστηριότητες στις Φυσικές Επιστήμες»: στο Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο (ένα πρόγραμμα συστηματικής άσκησης των μαθητών στην εργαστηριακή πειραματική διαδικασία)

(η) Πρόγραμμα «Μαθαίνω πώς να μελετώ, να βελτιώνω τη στάση μου για τη μάθηση και να αντιμετωπίζω δυσκολίες μάθησης» και «Πρόγραμμα Πρόσθετης Υποστήριξης Μαθητών»: οι μαθητές, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ένα αυτοτελές πρόγραμμα διδασκαλίας σε μια σειρά μαθημάτων. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν μαθητές, που: υστερούν στους παραπάνω τομείς γνώσης, με συνέπεια να μην μπορούν να παρακολουθούν και να συμμετέχουν αποδοτικά στη σχολική τάξη κατά τη διαδικασία της μάθησης, επιθυμούν να βελτιώσουν την απόδοσή τους στα παραπάνω μαθήματα, ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν και να εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους στα εν λόγω μαθήματα εμπλεκόμενοι σε ιδιαίτερα απαιτητικές διδακτικές καταστάσεις.

Στα σημαντικά πλεονεκτήματα του «Εμπλουτισμένου Βασικού Προγράμματος» (συνδυασμός κρατικού και πρόσθετου προγράμματος) συγκαταλέγονται, η ουσιαστική αξιοποίηση των ωρών που ο μαθητής βρίσκεται στο σχολείο και η αποφυγή οποιασδήποτε εξωσχολικής βοήθειας, αφού κάθε δυσκολία ή έλλειψη του μαθητή, που πιθανόν να εμφανιστεί στην πορεία, εντοπίζεται άμεσα και φροντίζεται αποτελεσματικά, μέσα στο σχολείο.

Το βασικό πρόγραμμα εμπλουτίζει ένα πλέγμα εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων, όπως: εκπαιδευτικές  εκδρομές, – εκπόνηση πολιτιστικών και περιβαλλοντικών προγραμμάτων, θεατρικά και καλλιτεχνικά δρώμενα, Συγκεντρώσεις, παρουσιάσεις και ομιλίες – Μαθητικές εκδόσεις – εκθέσεις-  αθλητικές εκδηλώσεις – Συμμετοχή σε πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς – Ανταλλαγές μαθητών, συνεργασία με άλλα ελληνικά σχολεία και με σχολεία του εξωτερικού, συμμετοχή σε διεθνείς εκπαιδευτικές εκδηλώσεις.

Ειδικότερα, στο Λύκειο κεντρικός άξονας του βασικού προγράμματος είναι η προετοιμασία των μαθητών για τη συνέχιση των σπουδών τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και η ομαλή ένταξή τους στην παραγωγική αλυσίδα της κοινωνίας. Εφοδιάζονται με τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις στάσεις, που θα τους εξασφαλίσουν  επιτυχημένη σταδιοδρομία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Το πρόγραμμα στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου είναι ιδιαίτερα εντατικό. Το ενισχυμένο ωράριο διδασκαλίας των βασικών μαθημάτων σε συνδυασμό με την πολυετή πείρα των καθηγητών, τα ολιγομελή φροντιστηριακού τύπου τμήματα και τη συνεχή αξιολόγηση των μαθητών –μέσω γραπτών δοκιμασιών– συνιστούν την καλύτερη προετοιμασία για  επιτυχημένη προσπάθεια  στις γενικές εξετάσεις.

Το «Επιμορφωτικό Πρόγραμμα» προσφέρει στα παιδιά τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν δημιουργικά το χρόνο τους αποκτώντας νέες και εξειδικευμένες γνώσεις σε διάφορα αντικείμενα έτσι ώστε να αναπτύξουν τις ιδιαίτερες κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους. Τα προσφερόμενα προγράμματα ανταποκρίνονται στις μαθησιακές ανάγκες των παιδιών και τα επιτρέπουν να εξωτερικεύσουν τα συναισθήματα και το δυναμισμό τους. Μέσα σε αυτά ο κάθε μαθητής έχει την ευκαιρία να καλλιεργήσει τις ιδιαίτερες δεξιότητές του αξιοποιώντας το άριστα εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό του σχολείου και τις άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων.

Στόχοι του «Επιμορφωτικού Προγράμματος» είναι το παιδί να αναπτύξει ικανότητες, δεξιότητες και αξίες, οι οποίες δεν φαίνεται πιθανό ότι θα αναπτυχθούν στον επιθυμητό βαθμό μέσα από τις υποχρεωτικές δραστηριότητες, να αναπτύξει την ικανότητα αξιολόγησης και επιλογής κατάλληλων δραστηριοτήτων τις οποίες θα εκτελεί στον ελεύθερο χρόνο, να έχει τις ευκαιρίες κάνοντας δραστηριότητες δικής του ελεύθερης επιλογής να αισθάνεται την απόλαυση της ψυχαγωγίας, να εκτονώνεται από το άγχος των υποχρεωτικών δραστηριοτήτων και να απολαμβάνει τη ζωή και να αναπτύσσει καλές διαπροσωπικές σχέσεις, να κάνει φιλίες και να αποκτά τις δεξιότητες και τις αξίες της φιλαλληλίας, της συνεργασίας, του υγιούς ανταγωνισμού και, τέλος, να αναπτύσσει κοινωνική συνείδηση.

Το «Επιμορφωτικό Πρόγραμμα» ενδεικτικά περιλαμβάνει:

  • Μουσική: Εκμάθηση μουσικού οργάνου (πιάνου, κιθάρας, αρμονίου, βιολιού, μαντολίνου, ακορντεόν), δημιουργία ορχήστρας εγχόρδων και χορωδίας.
  • Τέχνες: Ζωγραφική, Πολυμερικός πηλός, Χειροτεχνία.
  • Υπολογιστές: Πληροφορική (πιστοποιήσεις ECDL)
  • Αθλητισμό: Ποδόσφαιρο 5Χ5, Βόλεϊ, Μπάσκετ, Χάντμπολ, Κολύμβηση, Tae Kwon Do, Επιτραπέζια αντισφαίριση (Πινγκ – Πονγκ).
  • Χορό: παραδοσιακό, κλασικό, μοντέρνο
  • Σκάκι
  • Πειραματικές δραστηριότητες: ένα πρότυπο πρόγραμμα πραγματοποίησης πειραματικών δραστηριοτήτων από μαθητές ηλικίας 6-11 ετών • Δημοσιογραφικό όμιλο.

Οι μαθητές των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» έχουν δεκάδες ενδιαφέρουσες δραστηριότητες, πώς όμως προλαβαίνουν δεδομένου ότι το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα απαιτητικό; 

Αυτό μπορεί να αποδοθεί στη μαθησιακή διαδικασία που ακολουθείται στα Εκπαιδευτήριά μας. Η μάθηση διασφαλίζεται μέσα από καλά οργανωμένα σχέδια μαθημάτων, τα οποία περιλαμβάνουν δραστηριότητες που έχουν ουσιαστική παιδευτική αξία. Μεγάλη σημασία δίνεται στις «διδακτικές καταστάσεις» μέσα από τις οποίες αποδίδεται η λειτουργική αξία των γνώσεων, στο «διδακτικό συμβόλαιο» που καθορίζει την αλληλεπίδραση ανάμεσα στους διδάσκοντες και στους μαθητές, καθώς και στις «γνωστικές δυσκολίες» που οι μαθητές συναντούν.

Η υποστήριξη των μαθητών γίνεται μέσα από νέα γνωστικά εργαλεία που οι μαθητές τα χειρίζονται κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας και υποστηρίζουν τον συλλογισμό τους και την παραγωγή γνώσης, όπως: οργανωτικά εργαλεία για την ανάλυση ή τη σύνθεση των ιδεών (π.χ. εννοιολογικοί χάρτες), δυναμικά εργαλεία μοντελοποίησης για δημιουργία και έλεγχο των εσωτερικών αναπαραστάσεων των μαθητών, εργαλεία συζήτησης σε οργανωμένο πλαίσιο, που επιτρέπουν στους μαθητές να εκφράζουν και να αντιπαραβάλλουν αντικρουόμενες απόψεις, εργαλεία πολλαπλών αναπαραστάσεων (εργαλεία οπτικοποίησης φαινομένων και γραφήματα κάθε είδους) και διαδικασίες υποστήριξης του συλλογισμού.

Η συμμετοχή των μαθητών στα σχολικά δρώμενα μετατρέπεται από δυσάρεστη υποχρέωση, σε ευχάριστη δραστηριότητα. Μέσα σε ένα κλίμα μάθησης που χαρακτηρίζεται από την αναζήτηση, την ελεύθερη έκφραση, τη δημιουργικότητα, την ενίσχυση της πρωτοβουλίας και την ενθάρρυνση της κριτικής προσέγγισης των ζητημάτων, ο μαθητής αποκτά κίνητρο συμμετοχής στις σχολικές διαδικασίες και αισθάνεται υπεύθυνος για την πρόοδό του. Η μάθηση, μεταβάλλεται από γραμμική σε διαδραστική εκπαιδευτική διαδικασία, όπου ο μαθητής μπορεί και πρέπει να κινείται με ευελιξία ανάμεσα σε διαφορετικές πηγές πληροφόρησης και μορφές γνώσης.

Κατά καιρούς οι μαθητές των Εκπαιδευτηρίων σας λαμβάνουν διακρίσεις σε διάφορους τομείς. Πώς το πετυχαίνετε αυτό; 

Οι πολυάριθμες διακρίσεις των μαθητών μας οφείλονται κυρίως στο πολυδιάστατο πρόγραμμα σπουδών των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» και στη μαθησιακή διαδικασία που ακολουθείται. Οι μαθητές μέσα από τη μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων με τις οποίες έρχονται σε επαφή, μπορούν να βρουν τις δραστηριότητες που τους ταιριάζουν και επιθυμούν να ασχοληθούν συστηματικά με αυτές.

Επιπρόσθετα, οι διακρίσεις είναι απόρροια αυτής καθαυτής της φοίτησης των μαθητών στα Εκπαιδευτήριά μας, η οποία παρουσιάζει τα ακόλουθα σημαντικά πλεονεκτήματα:

– Ουσιαστική αξιοποίηση των ωρών που ο μαθητής βρίσκεται στο σχολείο.

– Αποτελεσματική πρόσθετη διδακτική στήριξη από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν καθημερινά το μάθημα, αφού αυτοί γνωρίζουν τους μαθητές τους και τις δυνατότητές τους. Έτσι, μπορούν να επικεντρωθούν σ’ αυτά που πραγματικά οι μαθητές έχουν ανάγκη και μπορούν να επεξεργαστούν καλύπτοντας με διδακτική αποτελεσματικότητα τους μαθησιακούς στόχους.

– Δημιουργία ενός κλίματος εργασίας και συνεργασίας, μέσα από το μοναδικό αυτό συνδυασμό «κανονικού» προγράμματος και πρόσθετης διδακτικής στήριξης.

– Εξοικονόμηση χρόνου στο σπίτι, ώστε ο μαθητής να επεξεργαστεί τις γνώσεις που οικοδόμησε στο σχολείο, να αυτενεργήσει και έτσι να αφομοιώσει απόλυτα την ύλη.

– Προσφορά στο μαθητή περισσότερων χρονικών περιθωρίων για μια ισορροπημένη κοινωνική ζωή.

Αξίζει να επισημανθεί ότι οι διακρίσεις των μαθητών μας σε διάφορους τομείς δεν είναι ένα συγκυριακό φαινόμενο που έλαβε χώρα κάποια χρονιά αλλά είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο αφού κάθε χρόνο οι διακρίσεις των μαθητών μας είναι πολυάριθμες και υψηλού επιπέδου (μετάλλια σε τελικές φάσεις των πανελλήνιων διαγωνισμών). Επίσης, θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» είναι το μοναδικό σχολείο στα Δωδεκάνησα με διακρίσεις μαθητών του σε Διεθνείς Ολυμπιάδες Μαθηματικών και Φυσικής.

Υπάρχει μυστικό επιτυχίας για τα Εκπαιδευτήρια; Και αν ναι, ποιο είναι αυτό; 

Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει κάποιο μυστικό για την επιτυχημένη πορεία μας. Αυτή οφείλεται πρώτιστα στα δυνατά σημεία των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» στα οποία συγκαταλέγονται η επαγγελματική οργάνωση και η διαρκής βελτίωση των υπηρεσιών μας. Είναι σημαντικό να αποδεικνύουμε καθημερινά στους γονείς ότι τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» αξίζουν τα χρήματα που με κόπο αυτοί επενδύουν. Οφείλω να σας ομολογήσω ότι αυτή την περίοδο έχουν ενταθεί ακόμα περισσότερο οι προσπάθειες όλων μας ώστε το εκπαιδευτικό έργο που παράγεται στο σχολείο μας να είναι όσο το δυνατόν πιο ποιοτικό.

Πόσο υψηλές είναι οι απαιτήσεις της εκπαίδευσης και της μόρφωσης στην Ελλάδα του 2019; 

Πριν από 100 χρόνια οι περισσότερες εργασίες όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο απαιτούσαν γνώσεις και δεξιότητες χαμηλού επιπέδου. Αντίθετα, σήμερα οι περισσότερες εργασίες απαιτούν γνώσεις και δεξιότητες ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου. Τέτοιες γνώσεις και δεξιότητες πρέπει να αποκτήσουν τα παιδιά μας.

Όμως, ερευνητικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι οι περισσότεροι μαθητές στην Ελλάδα δεν κατανοούν τις βασικές ιδέες, απομνημονεύουν γεγονότα, μαθαίνουν να επιλύουν προβλήματα από συνήθεια, δε συνδέουν όσα διδάσκονται με την καθημερινή ζωή και δεν έχουν κίνητρα για να προάγουν τη μάθησή τους. Ειδικότερα, η εκπαίδευση στα Γλωσσικά μαθήματα, στα Μαθηματικά και στις Φυσικές Επιστήμες για τους μαθητές της χώρας μας δεν κρίνεται ικανοποιητική.

Σύμφωνα με τα τελευταία αποτελέσματα του προγράμματος PISA, η Ελλάδα κατατάχθηκε στην προτελευταία θέση ανάμεσα στις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ που συμμετείχαν. Γενικότερα, η Ελλάδα κατατάσσεται στην ομάδα των χωρών με χαμηλότερη επίδοση από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ σε όλους τους κύκλους του προγράμματος PISA από το 2000 μέχρι σήμερα. Επιπλέον, διαπιστώνεται ότι συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρόνων (2006-2015), οι επιδόσεις των μαθητών της Ελλάδας βαίνουν μειούμενες.

Επομένως, είναι αναγκαία η οικοδόμηση επαρκών και συνεκτικών επιστημονικών γνώσεων και η ανάπτυξη ανάλογων ικανοτήτων και στάσεων οι οποίες θα επιτρέψουν στους μαθητές μετά το σχολείο να πραγματοποιήσουν καλές ακαδημαϊκές σπουδές και αργότερα να αντιμετωπίζουν με αποτελεσματικότητα προβλήματα της καθημερινής ζωής και να συμμετέχουν στην κοινωνία ως ενεργοί πολίτες.

Με την πείρα σας τόσα χρόνια στην εκπαίδευση, ποιες τομές πιστεύετε ότι πρέπει να γίνουν στο εκπαιδευτικό σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων για να είναι πιο δίκαιος ο τρόπος εισαγωγής στα πανεπιστήμια; 

Έχω την αίσθηση ότι όσο περνούν τα χρόνια όλο και περισσότεροι αντιλαμβάνονται τη βαθύτατη κρίση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Ιδιαίτερα, όλοι εμείς οι εκπαιδευτικοί διαπιστώνουμε αδυναμία αναλυτικής και συνθετικής σκέψης και κριτικής θεώρησης από τους μαθητές. Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί και η ιδιαίτερη αδυναμία των μαθητών στο τομέα των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων που συνήθως δεν αποτελούν αντικείμενο αξιολόγησης στα θέματα των εξετάσεων. Πολλές από τις παραπάνω παθογένειες μπορούν να αποδοθούν στο σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων. Αυτό επηρεάζει την εκπαιδευτική διαδικασία και τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Είναι ανάγκη λοιπόν να ανοίξει ένας ουσιαστικός διάλογος όλων των εμπλεκομένων με απώτερο στόχο την αναθεώρηση του συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων.

Πηγή: https://www.rodiaki.gr/article/421291/kyriakos-kyriakoylhs-h-mathhsh-den-periorizetai-sthn-oikodomhsh-basikwn-gnwsewn