Οι μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου εντάσσονται σε Ομίλους της επιλογής τους και ασχολούνται με διάφορα γνωστικά αντικείμενα και πολύμορφες δραστηριότητες, που καλλιεργούν τα ταλέντα τους και αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους.

 

Η Ζώνη Εναλλακτικής Εκπαίδευσης συνεχίζεται και τη φετινή σχολική χρονιά. Τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις της εποχής και πρωτοπόρα στον χώρο της εκπαίδευσης, θέσπισαν μία Ζώνη Εναλλακτικής Εκπαίδευσης (ΖΕΕ), στην οποία συμμετέχουν όλοι οι μαθητές του Γυμνασίου και εκείνοι των δύο πρώτων τάξεων του Λυκείου. Κατά τη διάρκεια της Ζώνης αυτής δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να ενταχθούν σε Ομίλους και να ασχοληθούν με θέματα που κεντρίζουν τα ενδιαφέροντά τους. Έτσι, τα παιδιά μαθαίνουν, καλλιεργούν τα ταλέντα τους, αναπτύσσουν τις δεξιότητες και δημιουργούν συνεργαζόμενα με τους συμμαθητές και τους εκπαιδευτικούς τους.

Αναλυτικά, οι Όμιλοι για το σχολικό έτος 2019-2020: