Το Σάββατο 2 και την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία εκπαίδευση στελεχών του Εκπαιδευτικού Ομίλου «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ». Ειδικότερα, τα στελέχη των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ, του Διεπιστημονικού Κέντρου Συμβουλετικής «ΡΟΔΙΩΝ ανάδρασις» και του Εκπαιδευτικού Κέντρου «ΡΟΔΙΩΝ μάθησις» εκπαιδεύτηκαν και έλαβαν πιστοποίηση συμβούλου, στα ψυχομετρικά τεστ ΑΡΙΣΤΟΝ από στελέχη της εταιρείας COMPUTER ACADEMY (Ariston Psychometrics)

 

Η Ariston Psychometrics, με 20ετή παρουσία στην Ελλάδα, με πρότυπο 35ετές ερευνητικό έργο στα αυτοματοποιημένα ψυχομετρικά τεστ και έχοντας υλοποιήσει πρωτοπόρες εφαρμογές σε παγκόσμιο επίπεδο, πραγματοποίησε τα σεμινάρια εκπαίδευσης στην Ψυχομετρική σειρά Ariston σε στελέχη μας. Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν από τον Εμμανουήλ Γιαννακουδάκη, τ. Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, την Εύα Φουντουλάκη, διαχειρίστρια της εταιρείας COMPUTER ACADEMY και κάτοχο Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Συμβουλευτική Ψυχολογία (M.Sc.) και την Παναγιώτα Ντάβου, ψυχολόγο και συνεργάτιδα της εταιρείας.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν συγκεκριμένα στα εξής:

Άριστον Candidates: είναι ένα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και φοιτητές. Το ΑΡΙΣΤΟΝ τεστ διερευνά την προσωπικότητα, τις κλίσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα κάθε ατόμου και προσδιορίζει τα επαγγέλματα εκείνα που του ταιριάζουν καθώς και τα αντίστοιχα Τμήματα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (ΑΕΙ, ΤΕΙ). Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, ο νέος μπορεί να αποφασίσει σχετικά με τις σπουδές και το επάγγελμα που θα ακολουθήσει, ώστε να διασφαλίσει μια επιτυχημένη καριέρα.

Ariston Learning Styles (τεστ Μαθησιακού Προφίλ): πρόκειται για ψυχομετρικό εργαλείο διάγνωσης του μαθησιακού προφίλ. Παρέχει εξατομικευμένους τρόπους μελέτης για μαθητές. Το τεστ αυτό αποτελεί ένα έμπειρο σύστημα ανάλυσης και ποσοτικοποίησης των δυνατοτήτων των μαθητών σε σχέση με α) τα εγκεφαλικά ημισφαίρια, β) τους μαθησιακούς τύπους, γ) μαθησιακές ικανότητες – δεξιότητες.

Άριστον Kids (για μαθητές δημοτικού): τα ευρήματα αυτού του τεστ βοηθούν τους γονείς να γνωρίσουν την προσωπικότητα των παιδιών τους, να εξηγήσουν τη συμπεριφορά τους, να διαπιστώσουν τους υποκείμενους μαθησιακούς τους τύπους, να εντοπίσουν τυχόν μαθησιακές δυσκολίες καθώς και να διαπιστώσουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να μεταδίδεται η γνώση στο παιδί, ώστε να μαθαίνει πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά.

Άριστον Recruitment (για εταιρίες, οργανισμούς και συμβούλους HR): στοχεύει στην ορθολογική στελέχωση των επιχειρήσεων, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, με ικανό και άρτια καταρτισμένο εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Στο επόμενο χρονικό διάστημα θα επιδιωχθεί η χρήση των παραπάνω τεστ με απώτερο στόχο την περαιτέρω βελτίωση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που παρέχει ο Εκπαιδευτικός ‘Ομιλος «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ».