Την Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου, οι μαθητές της Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού πέρασαν την ώρα των Αγγλικών τους συμμετέχοντας σε γλωσσικά παιχνίδια Spelling Bee.

Υπεύθυνες Καθηγήτριες: Μαρία Φουρτίνα, Paula Κουνδούρου, Ράνια Αγγελή, Βασιλική Κολοκούρα

 

Ο βασικός άξονας αυτών των παιχνιδιών ήταν οι μαθητές να μαντέψουν μια συγκεκριμένη λέξη και να την συλλαβίσουν σωστά. Πέρα από αυτό όμως, τα παιχνίδια ήταν διαμορφωμένα, έτσι ώστε τα παιδιά να εξασκήσουν την ικανότητά τους στον σχηματισμό προτάσεων, την μνημονική τους ικανότητα, ακόμη και την ικανότητά τους στη λογική και μαθηματική σκέψη.

Μέσα από αυτά τα παιχνίδια ορθογραφίας αλλά και σκέψης, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να εξασκήσουν τη γνώση τους πάνω στην ορθογραφία συγκεκριμένων γλωσσικών κατηγοριών που έχουν διδαχθεί, να διαγωνιστούν και να συνεργαστούν για να πετύχουν την επικράτησή τους έναντι των άλλων ομάδων.

Φωτογραφίες